ان شاءالله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
چنان كه اقتضای عسر و حرج زندگی در جنگ است، دست و دل و زبان دائم در كار آفرینندگی و بالندگی بودند و به شدت از هر چه رنگ تكرار و تقلید و تابع داشت گریزان. ـ خداحافظ به امید دیدار. ـ در كربلا؟ ـ در بهشت!
چنان كه اقتضای عسر و حرج زندگی در جنگ است، دست و دل و زبان دائم در كار آفرینندگی و بالندگی بودند و به شدت از هر چه رنگ تكرار و تقلید و تابع داشت گریزان.
ـ خداحافظ به امید دیدار.
ـ در كربلا؟
ـ در بهشت!