استقامت

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
علی القاعده وقتی كسی به پای خودش به منطقه می رفت و از خانه و كاشانۀ خود می گریخت نباید شتابی برای بازگشت و تسویه حساب می داشت. ـ بنا داری تا كی در جبهه بمانی؟ ـ تا انقلاب مهدی(عج)
علی القاعده وقتی كسی به پای خودش به منطقه می رفت و از خانه و كاشانۀ خود می گریخت نباید شتابی برای بازگشت و تسویه حساب می داشت.
ـ بنا داری تا كی در جبهه بمانی؟
ـ تا انقلاب مهدی(عج)