آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
امام خمینی: دست جنایتكار آمریكائیان یك شخصیت ارزشمند كه مربی بزرگ و عالمی عامل كه گناهش فقط تعهد به اسلام بود از دست ملت ایران و اهالی محترم فارس گرفت . زندگینامه از زبان شهید بسم الله الرحمن الرحیم بنده سید عبدالحسین دستغیب ، پدر ما مرحوم آقای آسید محمد تقی دستغیب تولد بنده روز […]
امام خمینی:
دست جنایتكار آمریكائیان یك شخصیت ارزشمند كه مربی بزرگ و عالمی عامل كه گناهش فقط تعهد به اسلام بود از دست ملت ایران و اهالی محترم فارس گرفت .
زندگینامه از زبان شهید
بسم الله الرحمن الرحیم بنده سید عبدالحسین دستغیب ، پدر ما مرحوم آقای آسید محمد تقی دستغیب تولد بنده روز عاشورای محرم ١٣٣٢ مطابق با ١٩٢٢ شمسی.
بنده تا سنه ١٣٤٣ ﻫ . ق كه پدرمان مرحوم شد مقداری از مقدمات را خدمت ایشان میخواندم بعد از فوت والد كه تقریباً ١١-١٢ ساله بودم تحصیلات را در شیراز ادامه دادم كه عبارت بودند از صرف و نحو بیان ومنطق فقه و اصول ....
آن دوران به علت اینكه مصادف بود با اوایل سلطنت رضا خان قلدر ملعون و جنگ با روحانیت واز بین بردن روحانیت و ضدیت با آن نمیگذاشتند كسی طلبه شود و تحصیل علم بكند ، و با فشارهای زیادی كه میآوردند كمتر كسی دیگر حاضر میشد تحصیل علم كند و در رشته طلبگی بیاید . به طوری این ملعون جو را بر علیه روحانیت درست كرده بود كه میگفتند روحانی عضو فلج اجتماع است و در نتیجه كسی اصلش رغبت خواندن درس طلبگی نكند ، لكن در همان حال خدای تعالی شوقی عنایت كرده بود كه ما به همه سختیها ساختیم و با همه فشارهایی كه تحمل كردیم و بحمدالله تحصیلات را ادامه دادیم و در همان اوقات هم دوش به دوش تحصیلات كه میكردیم در مسجد باقرخان آنجا نیز بعد از نماز به تبلیغ اسلام وبر علیه دستگاه پهلوی مشغول بودیم و لذا در همان وقت هم چندبار ما را در زندان كردند ویك دفعه هم بناشان تبعید بود و بعد فشار آوردند كه اصلش باید از روحانیت بیرون بروی و ٢٤ ساعت مهلت دادند كه بنده خود را خلع لباس كنم و از روحانیت بیرون روم و مسجد و منبری نباشم . بنده بناچار رفتم نجف اشرف البته این هم وسیلهای بودكه خدای تعالی خیری میخواست برای ما كه آنجا مشرف شویم. درآنجا مدتی خدمت آیت الله شیخ محمد كاظم شیرازی و مرحوم آیت الله اصطهباناتی خدمت این بزرگان استفاده میكردم تابعد از شهریور ٢٠ و سقوط پهلوی در سنه ٢١ به شیراز مراجعت كردم . به شیراز كه آمدیم دوستان آمدند برای اینكه در مسجد جامع عتیق اقامه جماعت بشود و منبر در آن برقرار گردد . زیرا این مسجد جامع عتیق در آن وقت از طرف پهلوی دستور داده شده بود كه تمام مصالحش را بفروشد و دوستان آمدند كه اگر بشود اینجا را یك ادارهای بكنند شبستانها و صحن مسجد تمام خراب شده بود و دیگر كسی مانع نشد و ما هم رفتیم شبستان وسط را برای انجام برنامهها آماده كردیم كه الحمدلله اجتماع مؤمنین در آنجا روزبه روز زیادتر میشد و هر روز مقداری از سطح مسجد را تسطیح میكردند كه بشود نماز خوانده شود بعد هم در ماه مبارك تشویق كردیم مردم را به اینكه از نماز یك ساعت تفسیر قرآن مجید و بیان اخلاق و قواعد و ... داشته باشیم ووقتی از سنه ٤٢ كه حضرت امام خمینی اطال الله عمره الشریف در قم نهضت فرمود و امر فرمود كه همه قیام كنند ماهم اجابت كردیم و در اینجا مشغول شدیم به مبارزات و آن پیشامدهائی كه شد .
متن پیام حضرت امام خمینی (ره) به شهید آیت الله دستغیب جهت انتصاب ایشان به امامت جمعه شیراز:
بسم الله الرحمن الرحیم .
خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب دامت بركاته .
مرقوم محترم كه حاكی از صحت مزاج شریف بود واصل گردید طوماری هم از اهالی محترم شیراز بوسیله حامل نامه رسید كه خواستار شده بودند جنابعالی دعوت آقایان را جهت اقامه نمازجمعه بپذیرد و بدین ترتیب مناسب است جنابعالی اقدام فرموده و نماز جمعه را در شیراز بخوانید ، از خدای تعالی ادامه توفیقات و سلامتی آنجانب را خواستارم .
والسلام علیكم ورحمه الله بركاته
پس از اتصاب شهید دستغیب دراین سنگرهابا وحدت مردم غیور و مبارز شیراز بسیراری از مشكلات را پشت سر نهادند.
آثار و تألیفات
١- بهشت جاودان
٢- نقش مطمئنه
٣- ایمان
٤- معاد
٥- خطبه شعبانیه
٦- قیام حسینی (ع)
٧- گناهان كبیره
٨- صلوة الخاشعین
٩- فاطمه زهراء و زینب كبری
١٠- معراج
١١- نبوت
١٢- قلب قرآن
١٣- معارفی از قرآن
١٤- سرای دیگر
١٥- اخلاق اسلامی
-١٦پرسش
١٧- رازگرائی قرآن
١٨- امامت
١٩- حقائقی از قرآن
٢٠- قیامت
٢١- خطبههای جمعه
٢٢- قلب سلیم
٢٣- آدابی از قرآن
٢٤- مظالم
٢٥- توحید
٢٦- داستانهای شگفت
٢٧- سیدالشهداء

داستانهای شگفت
این كتاب از ١٤٨ داستان تنظیم شده كه در هیچ كتابی نوشته نشده است و همراه هر داستانی با نتیجه گیریهای جالبی كه مؤلف محترم شهید محراب آیت الله دستغیب نمودهاند علاوه بر اینكه برای خواننده بسیار سرگرم كننده است دانشی بر معلوماتش میافزاید و ایمانش را به خدا و عالم غیب بیشتر و امیدش را به پروردگارش زیادتر مینماید .
از خوابهای صادقی كه نشانههایی از احاطه علمی و قدرتی خداونداست و شفای بیماران توسط قبور ائمه و بركاتی كه از توسل به ایشان حاصل شده روح ولایت را در دلها میدمد و درخت دوستی اهل بیت را آبیاری میكند و نشاط تازهای به جانها میبخشد .
صلوة الخاشعین
هر آینه اهل ایمان رستگار شدند آنانكه درنمازشان خاشع میباشند .
قرآن مجید
كتاب بینظیری كه از مختصری از اصول عقاید و بخشی از روایاتی كه درفضیلت نماز رسیده شروع میشود و شرایط قبولی نماز كه موجب نجات از آتش و از هر حج و صدقهای برتر است برمیشمارد . از حضور قلب و چگونگی تحصیل آن و التفات بالفعل و اقوال نماز سخن میگوید و برای طهارت معنوی كه از مقدمات نماز مقبول است ، پاكی از كبر و فخر و هوی حقد و حسد و عداوت سخن میگوید ، از معانی باطنی نماز و موانع قبولی آن از بیم و امید در نماز و در خاتمه بخشی از دستورات سیر و سلوك را یادآور میشود .
مبارزات شهید دستغیب تحت رهبری امام (ره)
شهید آیت الله دستغیب در سال ١٣٤١ فعالیت ضد رژیم را در راستای مبارزات حضرت امام خمینی (ره) آغاز كرد و از آن تاریخ مستقیماً با امام در تماس بود واز جانب ایشان در امور مختلف راهنمایی میشد . پس از جریانات ١٥ خرداد سال ٤٢ توسط عوامل رژیم آمریكایی شاه دستگیر و پس از مدت كوتاهی بطرز معجزهآسایی آزاد گردید . درسال ١٣٤٢ مجدداً دستگیر و زندانی شد .
شهید آیت الله دستغیب ازاین تاریخ به بعد كه موج خفقان بر جامعه ایران سایه شوم خود را گسترده بود با زیركی و پایمردی هر چه تمامتر مبارزات ضد رژیمی مسلمانان بخصوص اهالی محترم فارس را رهبری میكرد .مبارزات پنهانی و سازش ناپذیر ایشان درطول حیات رژیم طاغوت به هیچكس پوشیده نیست و در زمان تبعید امام خمینی (ره) ایشان به كرات در سخنرانیها رژیم شاه را زیر سؤال قرار میدادند.
مسجد جامع عتیق كه به همت ایشان پس ا ز سالهای طولانی مرمت و تجدید بنا گردید مركزی برای هدایت و ارشاد اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان مشتاق و تشنه معارف اسلامی بود و شهید دستغیب در حدود٤٠ سال از این سنگر بذر اعتقاد و ایمان وجهاد و مبارزه و آگاهی واخلاق اسلامی در دلهای مستعد و جانهای باطراوت میكاشت و چه بسیار نهالهای بارور و پرثمر كه در سایه تربیت و مراقبت این عارف والامقام ریشه گرفته و به بارنشستند . رژیم كه متوجه شده بود جوانان مسلمان و دانشگاهی و بازاری و دیگر اصناف و اقشار گرد ایشان جمع شده و از این مركز ارشاد وهدایت میشوند شهید دستغیب را در سال ٥٦ ممنوع الملاقات كرد و منزل وی را تحت محاصره خود درآورد اما بلافاصله با عكس العمل شدید مردم روبرو شد و مفتضحانه عقب نشست .
شهید آیت الله دستغیب همواره در سالهای اوجگیری انقلاب اسلامی منشاء و محرك خروش انقلابی مردم فارس بود و با مجاهدات و روشنگری های خود نقش مهمی در سرنگونی رژیم سفاك و غاصب شاه معدوم ایفا نمود .
شهید آیت الله دستغیب پس از پیروزی انقلاب به عنوان نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان شركت كرد و در همین ایام بنا به درخواست كتبی اهالی و بفرمان امام به سمت امام جمعه شیراز منصوب گردید .
پیام مقام معظم رهبری در شهادت شهید محراب شیراز
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیهً مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی .
مردم دلیر و مقاوم فارس و برادران و خواهران انقلابی شجاع آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب این روحانی مبارز پرهیزگار بدست جنایتكار و دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب شهید شد و شما بیش از هر كس میدانید كه او شخصیت مغتنم و ارزشمند برای عالم اسلام بود آنان كه از سوابق زندگانی این شهید بزرگوار آگاهند میدانند كه او از نخستین كسانی بود كه پرچم تبلیغ انقلاب اسلامی را در سخت ترین شرایط در استان فارس برافراشت و برمعابر و مجامع نام امام امت را بر زبان جاری ساخت و با دستگاه ظلم وجور به مبارزه برخاست این چهره پارسا و پرهیزگار در بهترین بخش از عمر پربركتش بیاعتنا به زخارف دنیوی همت و نیروی خود را در راه استقرار حاكمیت الله صرف كرد و به یاد خدا دل خوش بود كه الابه ذكرالله تطمئن القلوب چهره معظم و دوست داشتنی این مرد خدا محبوبترین چهره در میان مردم فارس و مورد احترام عمیق مردم در سراسر ایران بود روح و بیكینه و صفای باطن ولحن روحانی او گرمی بخش دل مردم بود مردمی كه او را صمیمانه دوست داشتند به شخصیت والای این روحانی و مبارز و متقی احترام میگذاشتند هفتاد سال زندگی همراه با طهارت و تقوا وسالها صرف عمر در راه اسلام و انقلاب از این مرد بزرگوار چهرهای ساخته بود مورد علاقه و احترام مردم چنین مردی از سلاله پاك پیامبر و از خدمتگزاران صادق و فداكار اسلام وازیاران باوفا مهربان امام و امت امروز در شیراز و همراه تنی چند از یاران و شاگردان خویش در راه اسلام و قرآن به شرف شهادت نائل آمدند . شهادت این عالم ربانی وسید بزرگوار سند دیگری است بر پلیدی و ناپاكی روح و ماهیت رسوایانی كه بقای خود را در فنای مردان خدا میجویند.
شهادت این مرد میدان تقوا و مبارزه را به مردم شهید پرور ایران خصوصاً به اهالی غیور فارس و فرزندان و بازماندگان و شاگران آن شهید تسلیت وتبریك میگویم .
سید علی خامنهای
شب قبل از شهادت
از قول همسرشهید آیت الله دستغیب نقل میگردد :
كه ایشان شب جمعهای كه فردای آنروز به شرف شهادت نائل شده وبه لقاءالله شتافت دچار حالتی كم سابقه شده و مضطرب بنظر می رسیدند و آن شب را تا صبح در رختخواب غلطیده و بخواب نمیرفتند . اضطراب آن شهید بزرگوار بحدی بود كه توجه همسرش به وی جلب شده و علت اضطراب را جویا میشود شهید آیت الله دستغیب خطاب به همسرش اظهار میدارد فردا صبح سری میگویمت.
صبح آن شب وی هنگام عزیمت برای اقامه نماز دشمن شكن جمعه برخلاف معمول عطر زیادی مصرف نموده و خودرا خوشبو و معطر مینمایند وباز هم بر خلاف دفعات پیش هنگام رفتن با علامت دست رفتن خود را اعلام میكنند وبه نقل از یكی از پاسداران ایشان هنگامی كه از آستانه قدم به درون كوچه میگذارند آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون را تلاوت میكنند و بیش از چند قدم از منزل دور شده دچار حادثه و شهید میگردند و اینچنین سومین شهید محراب به خیل شهدای جنگ وانقلاب پیوستند.
دیدههابارد
سینهها نالد
دستغیب صد پاره شد دیگر نمیآید
خطبههای جمعه را دیگر نمیخواند
امام جمعه ما به لطافت گل بود و به ملاحت نسیم سحری و به مهربانی باران بهاری ، امام جمعه ما به پاكی سپیده بود . مثل نور جاری بود . آوای الهی او حسین حسین او صدای پای یاران بود برقلب تفته كویر روح امام جمعه ما جوشش چشمهسار عشق بود بر سنگواره قساوت دل امام جمعه ما پیر دیار ما بود نماینده امام بود نمایانگر امام بود عاشق دیار ما بود امام جمعه ما دیگر نمیآید .
دیگر كوچههای باریك پشت مدرسه خان صدای آشنای او را نمیشنود . دیگر قلب خاك با لرزه نرم پای او از شوق بیتاب نمیشود دیگر گل و سنگ كوچه آواز نمیخوانند.
خطبههای جمعه آمیزه مهربانی و خشم بود ، تبسم و فریاد مسیح و محمد سلام خدا بر شما مردم ، جانم به فدای شما مردم شما كه با تبعیت از امام امت اطال الله عمره عزت و افتخار را آفریدهاند . ننگ و نفرین بر همه منافقین ننگ بر آمریكا كه هرروز با توطئهای تازه در صدد نابودی انقلاب الهی ما برآمدهاند امام جمعه ما خطبههای جمعه را دیگر نمیخواند.
هر وقت صحبت از امام میشد پیر مهربان دیار ما چهرهاش برافروخته میشد بر چشمانش گلخند اشك مینشست گرمی اشك و ملاحت تبسم همیشهاش جانت را آتش میزد . دو تن از یاران و شاگردان عزیز او دو تعبیر دارند كه نغز است و پرلطف آقای موحدی گفت اگر این تعبیر درست باشد آقای دستغیب فانی در امام بود آقای سید علی اصغر دستغیب روحانی عزیز و دلسوز شهر ما میگفت : به اتفاق آقای دستغیب كه به حضور امام رسیدیم برخورد ایشان و حالت ایشان مثل حالت عبد بود نسبت به مولایش
بچهها هر وقت دلشان برای امام تنگ میشد بدین آقای دستغیب میرفتند.
سرانجام این شهید بزرگوار در روز جمعه ٢٠ آذرماه ٦٠ به دست منافقی كوردل به شهادت رسیدند .
پیام امام در شهادت حضرت آیة الله دستغیب
عزیزان و نورچشمان ما در جبهههای جنوب و غرب هر روز با سركوبی اشرار آمریكائی و عقب راندن وبه جهنم فرستادن جنود شیطان برای اسلام سربلندی و عظمت خلق مینمایند .
به طوری كه تاب تحمل این پیروزیها را از آمریكائیان خارج و داخل منافق و منحرف سلب نموده و بر جنون و وحشیگریهای آنان افزوده است شما فرضاً شهید بهشتی را گناهكار بدانید شهدای دیگر مثل شهید مدنی و شهید دستغیب كه جز تربیت محرومان و هدایت مردم گناهی نداشتهاند با چه انگیزه شهید میكنید .
دست جنایتكار آمریكائیان یك شخصیت ارزشمند كه مربی بزرگ و عالمی عامل كه گناهش فقط تعهد به اسلام بود ازدست ملت ایران و اهالی محترم فارس گرفت و حوزههای علمیه و اهالی ایران را به سوگ نشاند حضرت حجة السلام و المسلمین شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب را كه معلم اخلاق و مهذب نفوس و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی بود با جمعی از همراهانش به شهادت رساندند.