آب گرم كن هوایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اوایل جنگ در جبهه حمام نداشتیم تا این كه یك هواپیما در منطقه سقوط كرد. بچه ها دماغۀ جلوی هواپیما را روی بلندی مستقر كردند و مقداری آب در آن ریختند و با گرم كردن آن حمام دایر شد.
اوایل جنگ در جبهه حمام نداشتیم تا این كه یك هواپیما در منطقه سقوط كرد. بچه ها دماغۀ جلوی هواپیما را روی بلندی مستقر كردند و مقداری آب در آن ریختند و با گرم كردن آن حمام دایر شد.