عالمان و سرداران قیام

میرزا محمدخان برازجانی

 • نام پدر : میرزا حسین خان
 • تاریخ تولد : ۱۲۵۲ شمسی
 • شهادت/رحلت : بهمن یا اسفند۱۳۰۸
 • محل دفن : امام زاده شاه پسر مرد
 • آیت الله سید علی نقی دشتی

 • نام پدر : سید محمد
 • تاریخ تولد : 1287 قمری
 • شهادت/رحلت : 13 شوال 1358 قمری رحلت
 • محل دفن : میانخره
 • خالوحسین دشتی

 • نام پدر : حاج اسماعیل
 • تاریخ تولد : ۱۲۸۵ قمری
 • شهادت/رحلت :
 • محل دفن : وادی السلام نجف
 • شیخ حسین خان چاهکوتاهی

 • نام پدر : شیخ احمد
 • تاریخ تولد : متولد ۱۲۷۳ قمری
 • شهادت/رحلت : ۱۲۷۳ (قمری)
 • محل دفن : بوشهر محله امام زاده
 • آیت الله محمدحسین برازجانی

 • نام پدر : نجفقلی
 • تاریخ تولد : ۱۲۴۹ شمسی
 • شهادت/رحلت : ۱۳۱۹ شمسی
 • محل دفن : امام زاده عبدالله تهران
 • آیت الله سید عبدالله مجتهد بلادی بوشهری

 • نام پدر : سید ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : ۱۲۹۱ قمری
 • شهادت/رحلت : 23، محرم 1372 قمری
 • محل دفن : وادی السلام، نجف اشرف
 • سید مرتضی مجتهد اهرمی

 • نام پدر : سید جعفر
 • تاریخ تولد : اوایل سده 13 قمری
 • شهادت/رحلت : 15 آبان 1310شمسی
 • محل دفن : امام زاده عبدالمهیمن بوشهر
 • احمدخان تنگستانی

 • نام پدر : باقر خان
 • تاریخ تولد : نا معلوم
 • شهادت/رحلت : ۱۱ ربیع الاول ۱۲۷۳
 • محل دفن : وادی السلام نجف ایوان شهدای تنگستان
 • باقر خان تنگستانی

 • نام پدر : احمد شاه
 • تاریخ تولد : ۱۲۰۷ق
 • شهادت/رحلت : ۱۲۸۶ق رحلت
 • محل دفن : وادی السلام نجف ایوان شهدای تنگستان
 • شیخ حسن آل عصفور

 • نام پدر : شیخ حسین
 • تاریخ تولد : اوایل سده 13 قمری
 • شهادت/رحلت : رحلت 1260 قمری
 • محل دفن : بوشهر،مجلسی آل عصفور
 • زائر خضر خان اهرمی

 • نام پدر : حاج محمدعلی
 • تاریخ تولد : ۱۲۸۰ ه. ق
 • شهادت/رحلت : 1301
 • محل دفن :
 • شهید رئیس علی دلواری

 • نام پدر : زائر محمد
 • تاریخ تولد : 1261
 • شهادت/رحلت : 1294/06/12
 • محل دفن : وادی السلام نجف