دانلود فایل مقاله
مولف
سید قاسم یاحسینی
ناشر
سوره مهر
سال انتشار
1387
شابک
9789645065179
تیراژ
3000 نسخه
تعداد صفحات
399
موضوع
خاندان تنگستانی

ظهور و سقوط خاندان تنگستانتنگستان منطقه‌ای کوهستانی در جنوب شرقی بوشهر است‌ و از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد دارد. شهرستان تنگستان شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلوار است‌ و به سبب مقاومت دلیرانه مردم این منطقه در برابر استعمارگران خارجی در خلال جنگ جهانی اول، اهمیت چشمگیری در تاریخ مبارزات مردم جنوب دارد؛ به ویژه آنکه ظرف چند سد‌ه‌ اخیر خاندان‌های معروفی نیز در این منطقه ظهور کرده‌اند که بی‌گمان «خاندان تنگستانی» از معروف‌ترین، اثرگذارترین و مهم‌ترین آنها نه تنها در منطقه تنگستان و بوشهر که در سراسر منطقه جنوب ایران به شمار می‌روند.


باقرخان تنگستانی و فرزند شهیدش احمدخان تنگستانی دوتن از افراد برجسته همین خاندان هستند که در تاریخ قاجار و خصوصاً نهضت مقاومت جنوب علیه بریتانیا نقش مهمی ایفا کردند


همچنین محمد باقرخان تنگستانی، مدیر مبارز و مشروطه‌طلب هفته‌نامه «ندای جنوب» نیز که از شهرت زیادی برخوردار است و نامش در متون مربوط به وقایع انقلاب مشروطه، جنگ جهانی اول، و بالاخص مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ مکرراً آمده است، از همین خاندان است. سیدقاسم یاحسینی در این کتاب با رویکردی پژوهشی و مستند ضمن ریشه‌شناسی دقیق وقایع تنگستان، به طور مبسوط در مورد این چهره‌ها سخن گفته و زوایای پنهانی از منش و اقدامات آنها را به نگارش در آورده است.


فهرست
مقدمه ● بخش اول: تنگستان و خاندان تنگستانی ● مطالعات انجام شده درباره خاندان تنگستانی ● خاندان تنگستانی در منابع عصر قاجار ● مطالعات جدید درباره خاندان تنگستانی ● فصل اول: جغرافیای تاریخی تنگستان ● ظهور در حجاز: بازماندگان عمارابن یاسر ● حسن مشکور کیست؟ ● بنی هُزیل در جنوب ایران ● بارکی کجاست؟ ● منطقه بارکی ● از بارکی تا لیلک ● تنگسیر یا تنگستان؟ ● خنسیر و تنگسیر! ● تاریخ تنگسیر ● از لیلک تا تنگستان ● اهرم و خائیز از چه تاریخی جزء «تنگستان» شدند؟ ● جغرافیای طبیعی تنگستان ● فصل دوم : خان نشین لیلک (تنگسیر) ● ظهوری پرابهام: خان نشین لیلک ● تنگستانی ها در عصر صفویه ● رئیس احمدشاه تنگستانی ● حضور تنگستانی ها در لشکرکشی به بحرین ● سلسله مراتب قدرت ● نادرشاه و اهرم و خائیز ● مخالفت دشتستانی ها و تنگستانی ها با فتح علی خان افشار ● تنگستانی ها و مبارزه با ماموران مالیاتی ● تنگستانی ها و محمدعلی خان خشتی ● تنگستانی ها و مبارزه علیه آزادخان افغان ● رئیس احمد شاه و کریم خان زند ● رئیس احمدشاه و میرمهنا ● رئیس احمد شاه و آل مذکور ● تاریخ مرگ احمد شاه تنگستانی ● رئیس حسن تنگستانی اول ● تنگستانی ها و لشکرکشی کریم خان به بصره ● رئیس حسین خان تنگستانی ● احمدشاه خان تنگستانی ● گسترش حوزه اقتدار ● اولین «خان» خاندان تنگستانی ● تنگستانی ها و لطفعلی خان زند ● محمد باقرخان تنگستانی ● یک دوران تاریک پنجاه ساله در تاریخ خاندان تنگستانی ● سرانجام رئیس محمدباقر تنگستانی ● فصل سوم : ظهور باقرخان تنگستانی ● بزرگترین خان خاندان تنگستانی ● تاریخ تولد باقر خان تنگستانی ● باقرخان تنگستانی و ورود به عرصه ی قدرت ● دولت مستعجل محمدعلی خان تنگستانی ● ماجرای قتل شیخ عبدالرسول آل مذکور ● ماجرای محاصره ارگ بوشهر ● اهرم در قلمرو تنگستان ● سرانجام محمدعلی خان تنگستانی ● دشواری های باقرخان تنگستانی ● باقر خان، خان مطلق تنگستان ● فرزندان باقر خان تنگستانی ● باقرخان و اولین نبرد تنگستانی ها با انگلیسی ها ● چرا بوشهر توسط نیروهای انگلیسی اشغال شد؟ ● نزاع ایران و انگلیس بر سر مسئله هرات ● تدارک اشغال خارگ و بوشهر ● اشغال بوشهر توسط نیروی دریایی انگلیس ● مقاومت مردم بوشهر و تنگستان علیه نیروهای انگلیسی ● بازتاب پیروزی مردم بوشهر در سیاست خارجی انگلستان ● تحریف تاریخ توسط مورخان انگلیسی ● فصل چهارم : سرهنگ باقر خان تنگستانی، حافظ استقلال ایران ● «سرهنگ» باقرخان تنگستانی ● باقر خان و خوانین دشتی ● جعفرخان خورموجی در تنگستان ● باقرخان و نفوذ در خاک دشتستان ● احمدخان تنگستانی و فتح گورک ● جنگ باقر خان و شیخ نصرخان آل مذکور ● مبارزه باقرخان با گروه خوارج در بندرعباس ● باقرخان تنگستانی و بزرگترین هجوم انگلیس به ایران ● اختلافات مجدد ایران و انگلیس بر سر مسئله هرات و اشغال بوشهر ● وضع استحکامات نظامی بوشهر در آستانه ی حمله انگلیسی ها ● عکس العمل دولت و مردم ایران در برابر خبر اشغال بوشهر ● تخلیه قنسولگری ● یورش به بوشهر ● آغاز مقاومت تنگستانی ها ● مقاومت تنگستانی ها در قلعه ی ریشهر ● سخنرانی احمدخان در قلعه ریشهر ● حماسه حضور دموخ ها ● شهادت احمدخان تنگستانی ● یورش به بوشهر ● باقرخان پس از شهادت فرزندش ● یک صحنه حیرت آور ● خروج نیروی نظامی انگلیسی ها از بوشهر ● فصل پنجم : باقرخان تنگستانی و فرزندانش ● زندانی شدن باقر خان تنگستانی ● رنج های باقرخان تنگستانی ● تاریخ مرگ محمد باقرخان تنگستانی ● شهید احمد خان تنگستانی ● حسن خان تنگستانی ● دالکی در قلمرو تنگستان ● حسن خان و جنگ قدرت در دشتستان ● مرگ حسن خان ● «خیری» دختر باقر خان تنگستانی ● فصل ششم : سرآغاز فروپاشی قدرت خاندان تنگستانی ● اختلاف عموزادگان: جنگ بر سر قدرت ● حیدرخان تنگستانی ● علی خان تنگستانی ● سرتیپ علی خان تنگستانی و حفاظت از راههای جنوب ● کناره گیری سرتیپ علی خان از قدرت ● مرگ سرتیپ علی خان تنگستانی ● آخرین سال های حیدرخان ● حسین خان تنگستانی ● فصل هفتم : سقوط خاندان تنگستانی از قدرت ● قصه حسن خان تنگستانی و همکاری او با انگلیسی ها ● ماجرای رئیس محمدعلی فولاد ● «خانی» حسن خان تنگستانی ● معاونت محمد علی فولاد ● حسن خان تنگستانی و زائر خضرخان ● پایان کار حسن خان تنگستانی ● قضاوت تاریخ درباره حسن خان تنگستانی ● محمدخان تنگستانی، آخرین خان خاندان تنگستانی ● شمعی در باد ● گمنامان خاندان تنگستانی ● بخش دوم : اولین «تنگسیر» روزنامه نگار: ● محمدباقر خان تنگستانی ● محمدباقر خان در زندان دریابیگی ● تفنگدار جنوب ● مهاجرت از بوشهر به تهران ● ارتباط با محافل سیاسی و مشروطه خواهان ● باقرخان تنگستانی در ایام استبداد صغیر ● از فتح تهران تا دربار احمدشاه ● تنگستانی و ارتباط با محافل سوسیال دموکرات ● اولین روزنامه نگار «تنگسیر» ● «مرامنامه» هفته نامه جنوب ● تاریخ هفته نامه «جنوب» ● از «جنوب» تا «یادگار جنوب» ● یادگار جنوب و رسالت مطبوعات و آزادی قلم ● مواضع ضد انگلیسی و روسی جنوب و یادگار جنوب ● جنوب ایران در «یادگار جنوب» ● یادگار جنوب وتوجه خاص به خلیج فارس ● جزیره خارگ در عصر مشروطه ● «زائر خضرخان» در یادگار جنوب ● یادگار جنوب واحمدخان دریابیگی ● یادگار جنوب و بندر بوشهر ● یادگار جنوب و محمدعلی شاه قاجار ● توقیف یادگار جنوب ● انعکاس توقیف یادگار جنوب ● «ندای جنوب» به جای «یادگار جنوب» ● توقیف ندای جنوب ● تجدید چاپ جنوب ● حزب ترقی خواهان ایران(جنوب) ● تنگستانی و مجلس دوم شورای ملی ● تنگستانی و شهرداری بروجرد ● تنگستانی و نامزدی برای مجلس سوم ● تنگستانی و جنگ جهانی اول ● تنگستانی و مهاجرت پنج ساله به عثمانی ● خاطرات شفاهی تنگستانی از ایام جنگ جهانی اول ● واسموس در جنوب ایران ● تنگستانی و بازگشت به تهران ● تنگستانی در سوگ برادر ● تنگستانی و مخالفت با قرارداد 1919 ● تنگستانی و تعلیم در اکابر ● تنگستانی در عصر رضاشاه پهلوی ● تنگستانی پس از شهریور 1320 ● تنگستانی و اعلام آمادگی برای خدمت در جنوب ایران ● یادداشت های محمدباقر تنگستانی ● درگذشت محمدباقرخان تنگستانی ● منابع و مآخذ ● اسناد و عکس ها ● نمایه