دانلود فایل مقاله
مولف
مهدی میرکیایی
ناشر
موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
سال انتشار
1394
شابک
9789643007904
تیراژ
2000 نسخه
تعداد صفحات
28
موضوع
داستان مبارزات رئیسعلی با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان

دامی برای صیاد: رئیس‌علی دلواریکتاب مصور حاضر، سیزدهمین کتاب از مجموعه «سرداران ایران» است که با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. در داستان می‌خوانیم: ««زایرعلی» می‌خواست بگوید مگر تو مأمور دولت ایرانی که سؤال می‌کنی؛ اما دنبال جواب دیگری می‌گشت تا هم آن‌ها دست از سرش بردارند و مأموریتش را هم لو ندهد. گفت که از ساحل «دلوار» تا بوشهر و برازجان پر شده از راهزن و غارتگر. دولت هم که کاری نمی‌کند. پول برداشتم و رفتم دبی. تفنگ‌ها را خریدم تا مردان فامیلم مسلح باشند و از خودمان دفاع کنیم».