“دهلاویه” خط مقدم رسیدن نیروهای بعثی به سوسنگرد بود اما با رشادت فرمانده ستاد جنگ‌های منظم حسرتی تاریخی را به دل صدام گذاشت.

دانلود فایل اصلی