يادمان شهدای فتح‌المبين در 8 کیلومتری شمال‌غربی شوش و در غرب رودخانه کرخه قرار دارد که در این منطقه تعدادي از رزمندگان قرارگاه فجر به فرماندهی شهید مجید‌بقایی كه ۶روز مانده به عملیات فتح‌المبین قصد رخنه به سنگرهاي دشمن در این منطقه داشتند در ۹شیار که بعدها به نام شيارهاي المهدي، شيخي، شليكا، خِنِگ، محلات، شیر‌علی‌سلطانی، شهید ربیعی، شهید میرزایی و شهید ترکی معروف شدند با سنگرهاي كمين دشمن درگير شده و تعداد زیادی از آن‌ها در این شیارها به شهادت می‌رسند.
دانلود فایل اصلی