دانلود فایل مقاله
مولف
سید قاسم یا حسینی
سال انتشار
1388
تعداد صفحات
5
موضوع
مبارزات شهید رئیسعلی دلواری
منبع
مجله شاهد یاران

حماسه یک نهنگ در آب باریکه

«سيد قاسم ياحسيني» نويسنده و پژوهشگر تاريخ معاصر، در زمينه کاري خودش آدمي شناخته شده است. او همچنين در زمينه قيام جنوب و شهيد رئيسعلي دلواري کارهاي زيادي را تهيه و منتشر کرده که از جمله آنها ميتوان «رئيسعلي دلواري» و «ظهور و سقوط خاندان تنگستاني» را نام برد. در اين گفت و گو، نقش تنگستانيها، رئيسعلي و اسناد و پژوهشهاي موجود درباره قيام جنوب و نيز خألهاي مربوط به اين مقوله را از زبان ياحسيني میخوانيد: