دانلود فایل مقاله
مولف
غلامحسین نظامی
سال انتشار
1388
تعداد صفحات
3
موضوع
مبارزات شهید رئیسعلی دلواری
منبع
مجله شاهد یاران

اسطوره ماندگار

غلام حسین نظامي از شاگردان شهيد پاک نژاد است. او دورة ليسانس تاريخ را از مهر 1356 در يزد آغاز کرد و در حال حاضر دکتري تاریخ دارد. نظامي در سالی که این مصاحبه انجام شده  رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي بوشهر را بر عهده داشته است، از اين رو در گفت و گو با وی سعي کرديم ابعاد شخصيتي و رموز موفقيت رئيسعلي دلواري را با استناد به اسناد و مدارک و روايات تاريخي مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
نظامي همچنين پايه گذار انجمن ايران شناسان جوان، با هدف پيوند بچه هاي ايراني خارج از کشور با تاريخ ايران است که اين امر، بيانگر دغدغة وی در امر آموزش و زنده نگاه داشتن تاريخ ايران اسلامی است.