دانلود فایل مقاله
مولف
زهرا علیزاده ، عفت فروغی
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
18
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی و عاطفی ایثارگران و خانوادهای ایثار گر و شاهد، بیان برخی از مشکالت ایثارگران استان بوشهر و اقدامات رفع آنان

بعد از جنگ تحمیلی از سرمایه های باارزش دفاع مقدس خانواده های شهدا هستند. با بروز جنگ، فشارهای روانی بسیاری بر افراد وارد می شود اما خانواده هایی ایثارگر و شاهد بیشتر این بحران و آسیب روحی و روانی را تحمل می کند و در سایر زمینه های اقتصادی و اجتماعی و عاطفی نیز کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت. و اسیب ها ی روحی و روانی بر فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر متحمل شده است. دولت با ترتیب دادن مراکز مشاوره و آموزش و همچنین برپایی سازمان های چون بنیاد شهید ... ایثارگران تا حدودی این دغدغه را کم رنگتر کرده است. و در این نوشتار ابتدا مشکلات ایثارگران و خانواده های شاهد و ایثارگر را به تفکیک و سپس آنها را تشریح کرده و همچنین به بیان اختلاف ایثارگران و فرزندانشان و چند راهکار برای حل این مشکل مطالبی ارائه داده است. همچنین به بیان برخی از مشکلات ایثارگران استان بوشهر و اقدامات رفع آنها پرداخته است.