دانلود فایل مقاله
مولف
مطهره تنگستانی- محمد سیفی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

شهدای استان بوشهر آتش به اختیار در جهت آرمان های حکومت جهانی مستضعفین

چکیده
اولویت شناسی و آتش به اختیار بودن در مقاطع مختلف تاریخی زاییده ی دو عامل مهم یعنی هجوم دشمن و ضعف مدیریتی نهادهای داخلی در هر عرصه ای است. عمل به هنگام و متناسب با اولویت های زمانه از ویژگی های شاخص پیامبران اولوالعزم تا شهدای کربلا و شهیدان متأثر از آنان بوده است. نمود این مؤلفه را میتوان در شیوه های اعجاز این پیامبران در عرصه های مختلف پزشکی، معجزه ، فصاحت و بلاغت قرآن و ... یافت. در ادوار مختلف تاریخی انسان های بصیر با انتخاب های به موقع خود عَلَم هدایت بشریت را به دوش کشیده اند. از این منظر شهدای استان بوشهر با وجود ویژگی های شاخص خود در این مسئله حجم کمتری از پژوهش های موجود را به خود اختصاص داده اند. آنان در برهه های مختلف تاریخی در انتخاب شیوه های مبارزاتی خود کاملاً آتش به اختیار عمل نموده و در طرق مختلف از مبارزه مستقیم با استکبار و استعمار تا مبارزه جهانی در گسترش و تبلیغ اسلام و امربه معروف و نهی ازمنکر، دشمنان جهان اسلام را به زانو درآورده اند. شماری از شهدای استان در اوج گمنامی پرچمداران دشمن شناسی و عمل به هنگام بوده اند، آنان اولویت های اسلام را به خوبی شناخته و در این مسیر تا جایی پیشرفته اند که حتی جان شیرین خود را فدا نموده اند. با مطالعه در سیره ی این انسان های شایسته ویژگی های برجسته یافته که می تواند چراغ راهی برای نسل امروز و آیندگان باشد تا در انتخاب مسیر خود بهترین اولویت را برگزینند.