دانلود فایل مقاله
مولف
مینا سادات طباطبایی عفت فروغی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

سبک زندگی اسلامی و ارائه راهکارهای اجرایی آن با توجه به سیره شهدا استان بوشهر


چکیده:
اصلاح الگوی سبک زندگی مسلمانان، از جمله راهکارهای مناسب برای حل مشکلات زندگی آن ها در عصر حاضر به شمار می رود. که در صورت پیروی از امور و باورهای دینی این امر امکانپذیر است و در نهایت با داشتن سبک زندگی اسلامی، جامعة سالم و هدفمند خواهیم داشت. به عبارتی با بهره گیری از دستورات و احکام دینی یک راه حل تاثیر گذار در اصلاح سبک زندگی جامعه اسلامی در زمان فعلی ایجاد می شود. و در این امر آموزش و پرورش که نقش مهمی در ساختار زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد دارد تاثیرگذارتر است. باید جوانان را با بهره گیری از معارف اسلامی تشویق و ترغیب به پیروی از سبک زندگی اسلامی کند. و در صورتی سبک زندگی اسلامی انجام می پذیرد که هر دو نهاد مردمی و دولتی در این امر حضور داشته باشند. و جوامع اسلامی برای انجام چنین امری باید رویکردها و راهکارهای را در همه ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی شناسایی و سپس اجرا کنند. زیرا اسلام همواره به سلامت جامعه تأکید دارد در نتیجه باید این راهکارها را با توجه به اوامر دینی و اسلامی در سبک زندگی خود نهادینه کنند. در این مقاله به ارائه راهکارهای آیات قرآنی و دینی و رویکردهای علمی در ترویج سبک زندگی اسلامی و سپس به بررسی وظیفه بخش آموزش پرورش در تاثیرگذاری این امر که موجب سعادت و سلامت جامعه می شود و همچنین به بیان سبک زندگی اسلامی برخی از شهدا بوشهر پرداخته است.