دانلود فایل مقاله
مولف
مینا سادات طباطبایی- عفت فروغی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

روانشناسی اسلامی و بیان نکاتی از وصایای چند تن از شهدای بوشهر در این خصوص

چکیده:
در این پژوهش ابتدا به شناخت و بررسی روانشناسی اسلامی و همچنین به چگونگی تأثیر ایمان و باورهای دینی در زندگی و سلامت روانی فرد و سپس به نحوه نگرش و توجه قرآن به روح و روان و ذکر چند نکتة روان درمانی از سوی امیرالمومنین در زمان وقوع حوادث ناگوار و اشاره مختصر به وصایای چند تن از شهدای بوشهر در این خصوص، پرداخته است. مکتب روانشناسی اسلامی در جریان دو وجود ذاتی ، اکتسابی و غیر اکتسابی همه اعمال و اخلاق های فردی و اجتماعی انسان را با توجه به چارچوب باورهای دینی و ارزشهای اخلاقی و گرایش ها مورد بررسی قرار می دهد و به تقویت و ترویج و ضعف هر کدام از اینها می پردازد. مباحث روان‌شناسی دین و معنویت در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در علم روانشناسی اسلامی چنین موضوعی را مد نظر دارد که اگر افعال و افکار انسان در چارچوب و قالب ایمان و باورهای دینی و اخلاقی قرار بگیرد. فرد به تزکیه نفس می پردازد و جسم مادی و جهان فانی و فعل و انفعالات نادرست و باورهای غیر دینی را نادیده می گیرد. و در نتیجه شخصیت او در راستای باورهای درست و ارزش های اسلامی شکل میگیرد و فرد به سلامت روحی و روانی می رسد. و ارزش های اخلاقی چون امنیت و آرامش وصبر و تعامل و تعادل رفتاری و صداقت و وفاداری و و مسئولیت پذیری در زندگی اوپدیدار می شود..