دانلود فایل مقاله
مولف
سیده منصوره هاشمی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

راهکار های اصلاح سبک زندگی ایران اسلامی در استان بوشهر (با تاکید بر سیره شهدا)

چکیده:
مقاله حاضر با هدف راهکار های اصلاح سبک زندگی ایران اسلامی در استان بوشهر(با تاکید بر سیره شهدا) پرداخته شده است. که روش پژوهش مصاحبه ای- میدانی و فرضیات و سوالات بکار رفته درمورد تاثیر رفتار بر سبک زندگی اسلامی و تاثیر ساده زیستی بر سبک زندگی اسلامی از سیره چند تن از شهدای استان مورد ارزیابی و تحلیل قرارداده ایم. پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده و به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداختیم. پیشنهاداتی چون ترویج فرهنگ بصیرت و معرفت، رفتار پسندیده و اجتماعی و اخلاق با عطوفت و ترویج تواضع و فروتنی در خود و فرزاندانمان، پرهیز از تجمل گرایی و مدگرایی غرب از زندگی خود دور کنیم و سبک زندگی از الگو گیری از شهیدان را در استان خود گسترش دهیم.