دانلود فایل مقاله
مولف
محمد ادیب نیا
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

راهکارهای تقویت روحیه ایثار و شهادت در استان بوشهر

چکیده:
این مقاله با هدف بررسی بیانیه گام دوم انقلاب به ارائه راهکارهای تقویت روحیه ایثار و شهادت در استان بوشهرمی پردازد تا نشان دهد که وجود فرهنگ ايثار و شهادت است كه به زندگي انسان ها معنا مي دهد و در حقیقت یکی از راههای رسیدن به حیات شجره طیبه گام نهادن در مسیر شهداست.
نوشتار حاضر تلاش مي كند تا با تحليلي علمي و جامعه شناختي پس از تشريح و تبيين مفهوم راستين ايثار و شهادت و واكاوي ابعاد مختلف آن، به شناسائي و معرفي عمده ترين موانع و عوامل بازدارنده فرهنگ ايثار و شهادت در استان بپردازد تا بدين طريق با تشخيص ضرورت ها به ارائه ي مناسب ترين و در عين حال عملياتي ترين راهكارها و پيشنهادات کاربردی جهت ترويج و اشاعه ي فرهنگ ايثار و شهادت در بين سطوح اقشار مختلف در سرزمین نخل و آفتاب نائل شود.
روش پژوهش هم کتابخانه ای (اسنادی وتحلیلی)بوده و با استفاده از کتب گوناگون و مطالعه زندگی شهدا بویژه شهدای عزیز استان بوشهر انجام شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید آثار فرهنگی، ترویجی و هنری از زندگی شهدا در مقابل سیاست‌های تبلیغی و رسانه‌ای دشمنان از راهکارهای دیگربرای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب است.در پایان نتیجه می گیرد، برای رسیدن به مقصود در ابتدا می بایست شاخص های شهادت و فضیلت های آن،چالش های موجود در فرهنگ ایثار و شهادت و نهایتا ارائه عملی و کاربردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بویژه برای جوانان تبیین و روشن نماییم.