دانلود فایل مقاله
مولف
راضیه رهنورد
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

راهکارهای اصلاح سبک زندگی ایران اسلامی

چکیده :
مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهيم علوم اجتماعي و علم جامعه شناسي و مردم شناسي است که اخيراً و در دهه اخير بسيار مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و مديران فرهنگي قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنايي است که از به هم تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبکه اي بودن عوامل متعددي که در شيوه هاي زندگي يا اقليم هاي زيستن انسان تأثير مي گذارند، به وجود آمده است. معارف اسلامی ما در بردارنده همه ی نیازهای انسانی است و سبک و فرهنگ زیبایی ارائه می دهد. این سبک در قالب مجموعه ای کامل، بر همه ی مسائلی انگشت می گذارد که متن زندگی انسان را در دنیا تشکیل می دهد. به عبارتی، وقتی از چگونگی زیستن پرهیزکارانه سخن می گویند، تمامی مسائلی را باید مدنظر قرار داد که آدمی در متن زندگی با آن مواجه است و از این گستره، سبک زندگی عرصه ی وسیعی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتی طبیعت را در بر می گیرد. سبک زندگی با مفهوم عقل معاش که همان «شیوه زیستن» است، یکسان است؛ یعنی عقل به انسان می گوید که چطور باید زندگی کرد. کارکرد این عقل در راستای چگونگی تدبیر زندگی، چاره اندیشی درباره مشکل های زندگی، تلاش برای هماهنگی با قوانین شرعی و سازگاری با آنها در سامان دهی زندگی مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به حیات پرهیزگارانه رهنمون کند. این نوع عقل همان عقل معاش است.