دانلود فایل مقاله
مولف
زهرا عابدمنش محدثه شریفیان
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

تحلیل وصیت نامه شهید بیژن گرد

چکیده
دفاع از اسلام و پاسداری از حریم دین و کشور به حکم وظیفه شرعی یکی از اهداف حضورشهدا در جبهه ها بو د.شهدا با الگو گیری از امام حسین (ع) و یارانش که جان خود را برای اسلام فدا کردند، وظیفه خود می دانستند، در جبهه های جنگ تحمیلی، داوطلبانه حضور یابند وجان خویش را نثار اسلام کنند. شهدا عقیده داشتند، با خدا معامله می کنند و شهادتشا ن آب حیاتی خواهد بود که باعث جاودانگیشان خواهد شد وخونشان در تمام عصرها ونسل ها خفتگان را بیدار خواهدساخت .لذا؛باوحدت وهمدلی، عاشقانه در جبهه ها حضور یا فتند وسر انجام شهادتی که آرزو می کردند نصیبشان گردید. در این مقاله بعد از مقدمه ای کوتاه و زندگی نامه شهید بیژن گرد به مطالعه وصیت نامه این شهید گرانقدر خواهیم برداخت. در متن اصلی مقاله دیدگاه شهدا را در وصیت نامه هایشان مورد بررسی قرار خواهیم داد و دلیل حضور آنان را در جبهه ها ی جنگ پی میبریم .
هدف از این پژوهش بررسی وصیت نامه شهید بیژن گرد به عنوان یک سند در سبک زندگی اسلامی می باشد. که از طریق مطالعه کتابخانه ایی بدست آمده است.
سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که شهد ا عاشقانه و با آگاهی کامل به فرمان ولی فقیه و با الگو گرفتن از عاشوراییان ، برای پاسداری از دین وحفظ میهن به سوی جبهه ها شتافتند و به فیض شهادت رسیدند. اکنون نسل جوان ما باید با توجه به بینش عمیق اسلامی شهید بیژن گرد از سبک زندگی ایشان الگو بگیرند تا بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابند.