دانلود فایل مقاله
مولف
فاطمه طهوری
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

تحلیل زندگی نامه و وصیت نامه شهید حسن رزمجوتحلیل زندگی نامه و وصیت نامه شهید حسن رزمجو

چکیده
هدف این مقاله این است که جوانان و نوجوانان درباره شهیدان بیشتر بدانند در راه آنان را پیش بروند.
این مقاله درباره شهید حسن رزمجو ذکر شده است که از طریق مطالعه و پرس و جو از خانواده ایشان نوشته شده است.
شهید حسن رزمجو در راه اسلام تلاش فراوان کرد تا به پیروزی برسد. او در جبهه جنگ کمک بسیاری به برادران خود کرد. از خاک ، ما سرزمین خود دفاع کرد تا سرزمینی آباد داشته باشد تا از ناموس و غیرت خود و همه مردم حفظ کند.شهید شدن سمتی بلند مرتبه دارد که هر کسی لایق آن نیست باید خیلی پاک و معصوم باشی تا بتوانی به درجه شهید نائل بشوی.یاد شهید مصداق یاد خداست و اگر این چنین باشد باید دل شهید قرآن بالغی باشد که اسرار عالم ذر آن نهفته است.