دانلود فایل مقاله
مولف
فرزانه دهقانی -سمیه عرب
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

بررسی مولفه های سبک زندگی شهدای 8 سال دفاع مقدس

چکیده
سبک زندگي يا شيوة زيستن در ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انسان مطرح ميشود ودر کسوت عملکرد و کنش مبتني بر باورها و اعتقادات ، زمينۀ دستيابي به سعادت را فراهم ميسازد .بررسي سبک زندگي در سيرة شهدا ، الگوي جامع و کاملي را از زندگي متعالي ارائه مي دهد که سعادت حقيقي دنيوي و اخروي را در دنياي مجازي و سراب گونۀ واقعيت نشان ميدهد . اهميت مفاهيمي چون جهاد ، جبهه ، دفاع و پايداري در کنار زندگي عادي و تداوم آن ، ابعاد گسترده و همه جانبه اي را از زندگي به سبک شهدا نشان مي دهد هدف پژوهش حاضر تحلیل‌وبررسی وصیت‌نامه‌ها وخاطرات شهدای استان بوشهر (59 وصیت‌نامه) است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده، در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی مولفه های سبک زندگی شهدای 8 سال دفاع مقدس بپردازد . يافته هاي پژوهش تقابل تکميلي جهاد با زندگي عادي را بر پايۀ ابعاد دوگانۀ روح و جسم و تجلي معنويات و تأثير آن بر ماديات نشان ميدهد . مؤلفه هاي متعدد سبک زندگي مشترک شهدا با ژرف ساخت عشق به خداوند شکل گرفته است و در قالب اعتقاد به اسلام ، امام و انقلاب و پايداري در راه آنها نمودي برجسته يافته است .