دانلود فایل مقاله
مولف
رضا درویشی
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
26
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

بررسی موانع و راه کارهای تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت

با تغییر نسل ها و تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به حالت مدرن یا شبه مدرن، همچنین در اثر تحولات ناشی از جهانی شدن، تغییرات گوناگونی را می توان در ماهیت افراد و هویت آنها در اجتماع شاهد بود. بدین ترتیب برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت باید ابتدا به شناسایی فرصت هایی اقدام نمود که می توانند در جهت گسترش این فرهنگ یاری رسان باشد. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق كيفي بود. همچنین تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه‌حضوري نيمه‌ساخت يافته است. كه اگرچه سؤالاتي‌از پيش تعيين‌شده؛ ليكن پاسخگو در توضيحات بيشتر آزاد است و ممكن است در قالب محور مورد مصاحبه توضيحات زيادي بدهد. در همین راستا، 18 نفر از متخصصان فرهنگی ، به شیوه مصاحبه نیم ساخت یافته مورد ارزیابی قرار گرفت. فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان مجموعه ای از افکار، اعتقادات، باورها، ارزشها، پسندها، علائق، دلبستگی ها، روابط، عرف و عاداتی که در جریان انقلاب و با توجه به پیشینه دینی ملت بارور شد و در دوران دفاع مقدس متجلی گردید و در عرصه های گوناگون تقویت باورهای مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در نهایت به نتیجه دست یافت که مطابق با نظر اکثر مصاحبه شوندگان، ملموس ترکردن فرهنگ و سبک زندگی شهدا در زندگی می توان به مراتب جذاب تر از ساخت نماد ها و گلزارها، همچنین رعایت اصل بی طرفی و پذیرش انتقادات در برگزاری همایش ها و معرفی دشمن به منظور مقابله به موقع با تهدیدات آنها بود.
کلید واژگان: باورهای دینی، نسل سوم و چهارم، انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت