دانلود فایل مقاله
مولف
مرکز بررسی اسناد تاریخی
سال انتشار
1398
تعداد صفحات
15
موضوع
منبع
وب سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی

بازخوانی اسناد شهادت شیخ ابوتراب عاشوری

حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ ابوتراب عاشوری (1314-1357) پس از پانزده سال مبارزه در سیزدهم آذرماه 1357 توسط مأمورین رژیم پهلوی به شهادت رسید. یازده سند از مجموعه اسناد حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ ابوتراب عاشوری که بوسیله اداره کل اطلاعات استان بوشهر منتشر شده (سال 1383)، روایتی از شهادت ایشان را ارائه می‌کنند. (صفحات 234-258) این سندها در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) کلانتری و شهربانی استان بوشهر تولید شده‌اند. اسناد یاد شده دربردارنده روایت‌های دست اوّل از واقعه شهادت حجت‌الاسلام و المسلمین ابوتراب عاشوری، گزارشهای اداری از این واقعه و مکاتبات اداری میان ساواک و شهربانی درباره‌این واقعه هستند.

تأمل در این اسناد، خواننده را با دو روایت از این رویداد رویارو می‌کند. در روایت اوّل و گزارشهای مبتنی برآن، کوشش شده است چگونگی شهادت شیخ ابوتراب عاشوری به شکلی مبهم و ناروشن روایت شود. این نوشتار می‌کوشد به چگونگی و چرایی ساخت این روایت بپردازد. روایت دوم با کنار نهادن ابهامات و پیچیدگی‌های ساختگی روایت نخست، واقعه شهادت شیخ ابوتراب عاشوری را آنگونه که بوده و نه آن گونه که باید باشد، گزارش کرده است.