دانلود فایل مقاله
مولف
مرتضی امامی ، زهرا علیزاده
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
14
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

بارقه های عرفانی و معرفت های شهودی در وصیت نامه شهدای بوشهر

بی تردید همانگونه که امام خمینی متذکر شدند که برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده است، مقام شهادت بسیار والا و قابل بررسی و تامل است. و نیز فرمود: شهیدان شمع محفل بشریت اند. مناجات و راز و نیاز با پروردگار از اعمالی بوده است که رزمندگان در جبهه¬ها در طول هشت سال دفاع مقدس همواره خالصانه به زمزمه با پروردگار خویش می نشستند.
شهیدانی که منازل صدگانهٔ سلوک و کمال انقطاع الی الله را یک شبه طی نموده و به مقام عزّ و قدس الهی بار یافته اند. در زمزمه های عارفانه ای که در وصیت¬نامه¬های برخی از شهدای بوشهر یافت می گردد، بارقه های عرفانی از ادراکات شهودی این شهیدان والامقام مشاهده می¬گردد که موجب قبطه صاحبدلان و اهل معرفت است. در این مقاله برآنیم تا در حد بضاعت مُزجات و به اختصار و با روشی تحلیلی و توصیفی و نیز استفاده از منابع قرآنی و روایی و تفسیری و نیز معارف عرفانی و با تاکید بر فرمایشات امام خمینی(ره)، به واکاوی آثار ارزشمند ایشان و تبیین لطایف و دقایق عرفانی آن¬ها بپردازیم. بدان امید که بارقه ای از انوار درخشان شمع وجود آنان، نصیب دل¬های تاریک و خاموشمان گردد. چنانکه امام راحل(ره) در وصف شهیدان مفقودالاثر فرمود: «مفقودین عزیز، محور دریای بیکران خداوندی اند و فقرای ذاتی دنیای دون، در حسرت مقام والایشان در حیرتند».
کلمات کلیدی: امام خمینی، شهدا، عرفان، معرفت های شهودی، وصیت نامه.