دانلود فایل مقاله
مولف
باقر گرگین ، جنّت تفتحی
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
16
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

الگوپذیری از فرهنگ مجاهدت و شهادت در تحقق و گسترش عدالت با تکیه بر «بیانیه گام دوم انقلاب»

مقام معظم رهبری جهت توسعه تمدّن اسلامی، در بهمن ماه سال 1397ش، «بیانیه گام دوّم انقلاب‌ اسلامی» را مطرح کردند که جانی دوباره به انقلاب ‌اسلامی ایران بخشید و امید تازه¬ای را در دل¬های مسلمانان جهان تازه کر‌د. آغاز سخن در این بیانیه، «سخن از گذشته» است. گذشته¬ای که با روحیه جهادی و فرهنگ شهادت‌طلبانه به مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از آرمان¬های انقلاب‌ اسلامی برخاست؛ که «برای برداشتن گام¬های استوار در آ‌ینده، باید [این] گذشته را درست شناخت و از تجربه¬ها درس گرفت؛» اهمّیت موضوع، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا با روش توصیفی_تحلیلی و با تکیه بر منابع مکتوب و دیجیتال، تأثیر فرهنگ مجاهدت و شهادت را در تحقّق عدالت و مبارزه با فساد با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب‌ اسلامی بررسی کنند؛ به این امید که قدمی در جهت تبیین و ترویج راه روشنِ بیانیه گام دوم و احیای فرهنگ شهیدان راه خدا برداشته باشد.
با توجه به بیانیه مذکور، از جمله مؤلّفه¬هایی که رزمندگان جنگ تحمیلی با شهادت خود جهت کسب عدالت و مبارزه با فساد در پی آن بوده¬اند، عبارتند از: حفظ کیان اسلام، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم و استکبارستیزی و شکل¬گیری عدالت جهانی.
واژگان کلیدی: بیانیه گام دوّم، عدالت، دفاع مقدس، مجاهدت.