شيخ فضل الله نوري

تاریخ
25 اردیبهش 1360
محل
جبهه جنوبي جنگ – تپه هاي مدن و شهيد موذني در شمال منطقه آبادان
مدت اجرا
یک روز
تلفات دشمن
170 كشته ، اسير و زخمي
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
سپاه و ارتش
اين عمليات كه با شيوه غيركلاسيك در تاريخ 25 ارديبهشت ماه 1360 صورت گرفت ، منجر به 2 كيلومتر پيشروي و تسخير تپه هاي مدن در محور شهيد موذني در شمال آبادان – كه دشمن از آن براي ديده باني بهره مي برد – گرديد . در اين حمله سپاه و ارتش به ميزان نيروي برابر ، شركت كردند و موفق به انهدام و غنيمت گرفت 15 دستگاه تانك و هلاكت واسارت 170 تن از قواي دشمن شدند .