رمضان (محدود)

تاریخ
5 مرداد 1360
محل
حميديه – كرخه كور
مدت اجرا
تلفات دشمن
397 كشته، زخمي‌ و اسير
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
نيروي زميني سپاه و ارتش
در تاريخ پنجم مرداد ماه 1360 نيروهاي سپاه و ارتش در محور عملياتي حميديه و كرخه كور حمله اي را ترتيب دادند كه در آن 40 دستگاه تانك و نفربر دشمن منهدم و بيش از 397 تن از نيروهاي دشمن كشته ، زخمي و اسير شدند . در اين حمله نيروهاي خودي توانستند 4 كيلومتر در مناطق اشغالي پيشروي كرده و زمينه را براي حمله بزرگ بعدي كه شكست حصر آبادان نام گرفت آماده سازند .