در محور كرخه – دزفول

تاریخ
15 فروردین 1360
محل
غرب دزفول – محور جنوبي جنگ
مدت اجرا
تلفات دشمن
161 كشته ، زخمي و اسير
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
سپاه پاسداران و نيروي زميني ارتش
در اين عمليات كه در محور كرخه – دزفول و با حضور نيروهاي سپاه و كمك ارتش صورت گرفت ، در دو محور تپه چشمه ، سه كيلومتر پيشروي گرديد ، اما در محور پل نادري مواضع تصرف شده نيروهاي خودي، با پاتك دشمن ذوباره اشغال شد . اين عمليات غيركلاسيك و محدود در نيمه فروردين ماه 60 اجرا شد و طي آن رزمندگان خودي با اهداي 20 شهيد ، 15 دستگاه تانك و نفربر دشمن را منهدم و 161 تن از نيروهاي عراقي كشته ، زخمي و اسير شدند .