در محور شوش دانيال

تاریخ
21 فروردین 1360
محل
منطقه عمومي شهر شوش دانيال – محور جنوبي جنگ
مدت اجرا
یک روز
تلفات دشمن
244 كشته ، اسير و زخمي
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
سپاه و ارتش
اين يورش محدود توسط نيروهاي سپاه و با كمك تعدادي از نيروهاي ارتش در فروردين 1360 در منطقه عمومي شوش دانيال صورت پذيرفت . در اين حمله 3 دستگاه تانك و نفربر و يك دستگاه چرخبال عراقي منهدم شد و تعداد 244 تن از نيروهاي دشمن كشته ، زخمي و اسير شدند . در اين عمليات 15 تن از نيروهاي خودي نيز به شهادت رسيدند.