قسمتی از وصیت نامه شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

تاریخ انتشار : ژانویه 14, 2022
به برادران و خواهران پشت جبهه سفارش مي كنم : از سخنان امام درس بگيريد و هر چه فرمود اطاعت كنيد . نگذاريد كه منافقان و متجاوزان به انقلابمان ضربه بزنند .
به برادران و خواهران پشت جبهه سفارش مي كنم : از سخنان امام درس بگيريد و هر چه فرمود اطاعت كنيد . نگذاريد كه منافقان و متجاوزان به انقلابمان ضربه بزنند .