بوشهر تحت اشغال انگلیس

تاریخ انتشار : آوریل 30, 2021
نگرانی‌های دولت انگلیس از حرکت عشایر باعث شد که به طور رسمی در ۸ اوت ۱۹۱۵ / ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ بوشهر اشغال شود و اداره شهر به دست انگلیس افتاد. انگلیسی‌ها حاکم بوشهر را به هند تبعید کردند و حتی برای رسمیت دادن به اشغال خود روی تمبر‌های ایرانی مُهر [بوشهر تحت اشغال انگلیس] زدند. […]
نگرانی‌های دولت انگلیس از حرکت عشایر باعث شد که به طور رسمی در ۸ اوت ۱۹۱۵ / ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ بوشهر اشغال شود و اداره شهر به دست انگلیس افتاد.
انگلیسی‌ها حاکم بوشهر را به هند تبعید کردند و حتی برای رسمیت دادن به اشغال خود روی تمبر‌های ایرانی مُهر [بوشهر تحت اشغال انگلیس] زدند.

📚 اولریخ گرکه؛ پیش به‌سوی شرق صـ۲۵۲