هر بیگانه ای را حتی اگر مهربانی کند دوست نمی دانم!

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
به بوشهر رسیدم هوا خوب است برخلاف دفعه‌ی پیش در مقابل هوا کم نمی‌آوری، در طول راه برازجان رفتم و شبی در برازجان ماندم. غضنفرالسلطنه را دیدم و ملاقات کردم شبی با او نشستم و شامی خوردیم و صحبتی کردیم. پیشنهاد پنهان من برای کمک به آنها برای ایستادگی در برابر انگلیس باب میلش نبود […]
به بوشهر رسیدم هوا خوب است برخلاف دفعه‌ی پیش در مقابل هوا کم نمی‌آوری، در طول راه برازجان رفتم و شبی در برازجان ماندم. غضنفرالسلطنه را دیدم و ملاقات کردم شبی با او نشستم و شامی خوردیم و صحبتی کردیم.
پیشنهاد پنهان من برای کمک به آنها برای ایستادگی در برابر انگلیس باب میلش نبود و جمله ای که گفت تنم را لرزاند.
گفت: برای ایستادگی در برابر هر دشمنی دلم به دریافت کمک از دشمن دیگری خوش نمی شود.
از او پرسیدم ما را دشمن میدانی؟
گفت: هر بیگانه ای را حتی اگر مهربانی کند دوست نمی دانم.

📚 ۲۴ فوریه ‌۱۹۰۰ برابر با ۵ اسفند ۱۲۷۸ خورشیدی و ۲۳ شوال ۱۳۱۷ قمری
گزارش‌های استانیسلاو دابیژا کنسول روسیه در ایران؛ افشین پرتو