شیخ حسن آل‌عصفور در مقابل تجاوز بریتانیا به خاک بوشهر

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
اشغال بوشهر توسط نیروی دریایی انگلیس موجی از تنفر و انزجار در توده مردم به وجود آورد ولی مردم به دلیل تفوق نیروهای اشغالگر و عدم حمایت دولت مرکزی کاری از دستشان بر نمی آمد حاکم وقت بوشهر نیز تسلیم وضع موجود شده و کاری انجام نمی داد. در تهران هم دولت مرکزی چنان درگیر […]
اشغال بوشهر توسط نیروی دریایی انگلیس موجی از تنفر و انزجار در توده مردم به وجود آورد ولی مردم به دلیل تفوق نیروهای اشغالگر و عدم حمایت دولت مرکزی کاری از دستشان بر نمی آمد حاکم وقت بوشهر نیز تسلیم وضع موجود شده و کاری انجام نمی داد. در تهران هم دولت مرکزی چنان درگیر مسئله هرات و لشکرکشی به آنجا شده بود که نیروی دیگری نداشت و اساساً بوشهر را رها کرده بود.

مردم از همه جا قطع امید کردن و به ناچار به مجتهد و روحانی بزرگ‌شهر پناه بردند در آن هنگام مجتهد شهر بوشهر و مضافات شیخ حسن آل عصفور بود که از سال ۱۲۱۶ قمری از بحرین به بوشهر مهاجرت کرده و با ساختن بنایی به نام مجلسی رهبری و هدایت دینی و سیاسی مردم را عهده دار شده بود.

شیخ حسن آل‌عصفور به مجرد شنیدن خبر اشغال بوشهر و حضور نیروهای انگلیسی و هندی در این شهر علیه بریتانیا اعلام جهاد کرد؛ چون سربازان ایرانی را شکست خورده یافته بود به نیروی مردمی و عشایر اطراف بوشهر روی آورد و از باقرخان تنگستانی خان و حاکم این منطقه برای مبارزه با ارتش انگلستان درخواست نمود.

حسین فسایی
📚 فارسنامه جلد ۱ صـ۷۷۶