زمان جنگ با انگلیسی‌هاست، برادرکشی ممنوع!

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
زایرمحمد پدر رئیسعلی مردی متدین بود و فرزندانش را با اصول اسلامی پرورش داد؛ آسان‌گیری و گذشت از عمده‌ترین صفات وی بود، همزمان با آغاز جنگ بین الملل اول، زایر محمد در کنار فرزندش رئیسعلی دلواری و دیگر مردم تنگستان در صف رویارویی با قوای انگلستان همکاری کرد. البته وی بیشتر به تدارکات نبرد رسیدگی […]
زایرمحمد پدر رئیسعلی مردی متدین بود و فرزندانش را با اصول اسلامی پرورش داد؛ آسان‌گیری و گذشت از عمده‌ترین صفات وی بود، همزمان با آغاز جنگ بین الملل اول، زایر محمد در کنار فرزندش رئیسعلی دلواری و دیگر مردم تنگستان در صف رویارویی با قوای انگلستان همکاری کرد. البته وی بیشتر به تدارکات نبرد رسیدگی میکرد و کمتر شخصاً در درگیری ها شرکت مستقیم داشت.

زایرمحمد هرگز حاضر نشد بخاطر اختلافات داخلی، هدف اصلی را به فراموشی بسپارد. معروف است وقتی خبر شهادت فرزندش را به او دادند و نام قاتل افشا گردید، جمعی از تفنگچی ها و یاران رئیسعلی خواستند از قاتل انتقام بگیرند. اما زایرمحمد که می‌دانست این عمل به جنگ داخلی دامن خواهد زد و باعث از هم گسیختگی صفوف متحد مجاهدین خواهد شد، با هوشیاری و گذشت جلوی این کار را گرفت و اظهار داشت: در حال حاضر همه ما باید با انگلیسی ها جنگ کنیم. برادر کشی ممنوع است! من حتی حاضرم دخترم را به قاتل رئیسعلی بدهم! حالا وقت جنگیدن با کافرهای انگلیسی است نه موقع برادر کشی.

📚 مصاحبه با محمود نامور

پس از شهادت رئیسعلی به تقاضای آیت الله شیخ محمدحسین مجتهد برازجانی و با موافقت قاطبه‌ی علمای مذهبی شیراز به زایر محمد لقب ((معین الاسلام)) اعطا شد.