نرم افزار موبایلی یادمان مجازی شهدای استان بوشهر

تاریخ انتشار : مارس 10, 2021
بمناسبت روز ملی راهیان نور اولین نرم افزار موبایلی یادمان مجازی شهدای استان بوشهر با عنوان یاد منتشر شد. این نرم افزار بر پایه سامانه جامع سرداران و 2000 شهید استان بوشهر طراحی شده است و علاوه بر بخش های سامانه جامع سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر دارای بخش های ویژه راهیان نور،تقوم […]
بمناسبت روز ملی راهیان نور اولین نرم افزار موبایلی یادمان مجازی شهدای استان بوشهر با عنوان یاد منتشر شد.

این نرم افزار بر پایه سامانه جامع سرداران و 2000 شهید استان بوشهر طراحی شده است و علاوه بر بخش های سامانه جامع سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر دارای بخش های ویژه راهیان نور،تقوم شهدا،هیئت شهدا،موسیقی شهدایی،کتاب صوتی و فال شهدا می باشد.