سالار اسلام، پدر شهیدان مبارزه با استعمار

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
وقتی تو زمان جنگ جهانی انگلیسی ها بوشهر رو گرفتن من ضابط چاهکوتاه بودم. مستر چیک انگلیسی به من نامه نوشت گفت: شما دوست ما هستی و قبل از این با ما معامله و تجارت می کردی. حال چه شده که مخالف ما شده ای من گفتم: زمانی که با شما معامله می کردم، شما […]
وقتی تو زمان جنگ جهانی انگلیسی ها بوشهر رو گرفتن من ضابط چاهکوتاه بودم. مستر چیک انگلیسی به من نامه نوشت گفت: شما دوست ما هستی و قبل از این با ما معامله و تجارت می کردی. حال چه شده که مخالف ما شده ای من گفتم: زمانی که با شما معامله می کردم، شما خاک این مملکت را اشغال نکرده بودید. اما الآن خاک ما را اشغال کردید و بنابراین من دیگر چیزی به عنوان منافع مادی نمی شناسم. عِرق ملی و مذهبی من به من میگوید که بایستم و با شما مبارزه کنم.

برای همین در کنار رئیسعلی و بعد از شهادت اون با انگلیسی‌ها جنگیدیم. دوتا از پسرای خودم تو همین جنگ ها شهید شدن. به واسطه همین مقاومت ها ملقب به سالار اسلام شدم.

انگلیسی‌ها قصد داشتن با ساخت خط راه آهن برای ، استقلال مون رو زیر سوال ببرن، با کمک شیخ محمدحسن برازجانی با شبیخون زدن و چندین حمله مقابلشون ایستادیم بارها پلیس جنوب را شکست دادیم.