اولین پرچمدار مبارزه با استعمار بریتانیا

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
پس از شهادت پدرم در بحرین به دست خوارج، به بوشهر هجرت کردیم. در بوشهر امام جماعت و قاضی شهر بودم. انگلیسی ها که جزیره خارگ را اشغال کرده بودند، در حرکتی خبیثانه 500 سرباز در بوشهر پیاده کردند. با آگاه کردن مردم به قیام برخاستیم و با حضور باقرخان تنگستانی به کمک مردم بوشهر […]
پس از شهادت پدرم در بحرین به دست خوارج، به بوشهر هجرت کردیم. در بوشهر امام جماعت و قاضی شهر بودم. انگلیسی ها که جزیره خارگ را اشغال کرده بودند، در حرکتی خبیثانه 500 سرباز در بوشهر پیاده کردند. با آگاه کردن مردم به قیام برخاستیم و با حضور باقرخان تنگستانی به کمک مردم بوشهر اون ها رو از شهر بیرون کردیم من شیخ حسن آل عصفور هستم و آرامگاه من در شهر بوشهر قرار دارد.