مجاهد، صاحب فتوای قیام

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
آیت الله محمدحسین برازجانی؛ من را شیخ مجاهد می نامند چرا که در زمان جنگ جهانی اول بعد از اینکه علمای نجف فتوای جهاد علیه قوای اشغالگر انگلیس دادند، حکم به جهاد علیه اشغالگران انگلیسی دادم. با حمایت من از قیام رئیسعلی و دعوت خوانین منطقه، یکی پس از دیگری، بزرگان منطقه به یاری تنگستانی […]
آیت الله محمدحسین برازجانی؛ من را شیخ مجاهد می نامند چرا که در زمان جنگ جهانی اول بعد از اینکه علمای نجف فتوای جهاد علیه قوای اشغالگر انگلیس دادند، حکم به جهاد علیه اشغالگران انگلیسی دادم.

با حمایت من از قیام رئیسعلی و دعوت خوانین منطقه، یکی پس از دیگری، بزرگان منطقه به یاری تنگستانی ها شتافتند. پس از شهادت رییس علی نیز در جنگ سربست چغادک مجاهدین را همراهی کردم. تلاش من در تمام 70 سال زندگانی ام خدمت به شریعت اسلام بود .