علم الهدی، ناجی بوشهر

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
آیت الله سید مرتضی مجتهد اهرمی، رهبر آزادی خواهان جنوب در مشروطیت بودم. با روی کارآمدن محمدعلی شاه قاجار و ظلم و استبداد وی، استاد بزرگوارم آخوند خراسانی و دیگر روحانیون فتوا به بیرون کردن نیروهای محمد علی شاه از بوشهر دادند. با خالو حسین دشتی و رئیس علی دلواری با کمک مردم دشتی، دشتستان […]
آیت الله سید مرتضی مجتهد اهرمی، رهبر آزادی خواهان جنوب در مشروطیت بودم. با روی کارآمدن محمدعلی شاه قاجار و ظلم و استبداد وی، استاد بزرگوارم آخوند خراسانی و دیگر روحانیون فتوا به بیرون کردن نیروهای محمد علی شاه از بوشهر دادند.

با خالو حسین دشتی و رئیس علی دلواری با کمک مردم دشتی، دشتستان و تنگستان، نیروهای محمدعلی شاه رو از بندر بوشهر بیرون کردیم و چند ماه حکومت بوشهر رو بدست گرفتیم. با آرام گرفتن اوضاع، حاکم دست نشانده شاه قاجار، دریابیگی با همکاری انگلیسی های خبیث، که مخالف آزادی خواهان بودند، مرا به نجف تبعید کردند تا دور از سرزمینم و مبارزان جنوب باشم.