منادی وحدت و جهاد

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
آیت الله سید علی‌نقی دشتی میانخره ای، در روستای میانخره از توابع دشتی متولد شدم در منطقه خود حوزه علمیه راه اندازی کرده و درس دین و جهاد را آموزش دادم در کنار رئیس علی بزرگان منطقه را بر علیه انگلیس متحد کردم . به همراه رئیس علی به نقاط مختلف منطقه سفر کردم و […]
آیت الله سید علی‌نقی دشتی میانخره ای، در روستای میانخره از توابع دشتی متولد شدم در منطقه خود حوزه علمیه راه اندازی کرده و درس دین و جهاد را آموزش دادم در کنار رئیس علی بزرگان منطقه را بر علیه انگلیس متحد کردم .

به همراه رئیس علی به نقاط مختلف منطقه سفر کردم و مردم را برای جهاد و بارزه با اجنبی دعوت کردم. دو تن از مبارزترین شاگردان من به صورت مستقیم در دلوار حاضر شده و به ادای تکلیف پرداختند. یکی مرحوم میرزا ابراهیم صدیق و دیگری مرحوم سید محمد صادق نبوی است.