رهبر مبارزه با استعمار انگلیس

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
زمانی که انگلیسی ها در جنگ جهانی اول وارد ایران شدن دست در دست رئیس علی دلواری فتوای جهاد دادم و نوشتم« دولت جبار و ستمگر انگلیس قصد حمله به خاك ما دارد بر ما واجب است كه از خاك خود دفاع كنیم » شروع به نامه نگاری به علمای ایران و عراق کردم تا […]
زمانی که انگلیسی ها در جنگ جهانی اول وارد ایران شدن دست در دست رئیس علی دلواری فتوای جهاد دادم و نوشتم« دولت جبار و ستمگر انگلیس قصد حمله به خاك ما دارد بر ما واجب است كه از خاك خود دفاع كنیم »

شروع به نامه نگاری به علمای ایران و عراق کردم تا آنان را از خطر استعمارگران آگاه کنم. فشارها را بر من زیاد کردند و به شیراز هجرت کردم. با نامه نگاری های بسیار و سخنرانی ها، قیام علیه استعمار را در دو کشور برپا کردم.

به چند زبان دنیا صحبت می کنم، طب وعلوم مختلف را فرا گرفتم تا با آن به خلق خدا کمک کنم. حکم مرجعیت آیت الله مرعشی نجفی را هم من صادر کردم نظریه پلیس بین الملل اسلامی را بر علیه وهابیت نوشتم نزدیک به 80 کتاب تالیف کرده ام که در علوم مختلف بوده است انگلیسی ها هنوز هم از تفکرات من علامه بلادی بوشهری به سختی می ترسند.