علمدار قیام، اسطوره ماندگار

تاریخ انتشار : سپتامبر 27, 2020
من رئیس علی دلواری هستم. در زمانه ای زندگی کردم که انگلیس ها تجاوز خود به خاک ما را آغاز کردند. پیش از آن در جریانات آزادیخواهی مشروطیت هم از انگلیس ها زخم خورده بودیم. حول و حوش جنگ جهانی اول بود. انگلیسی ها از جنوب حمله کرده بودند و روس ها از شمال. علمای […]
من رئیس علی دلواری هستم. در زمانه ای زندگی کردم که انگلیس ها تجاوز خود به خاک ما را آغاز کردند. پیش از آن در جریانات آزادیخواهی مشروطیت هم از انگلیس ها زخم خورده بودیم.

حول و حوش جنگ جهانی اول بود. انگلیسی ها از جنوب حمله کرده بودند و روس ها از شمال. علمای اسلام فرمان جهاد دادن، اول نفری که علم قیام بلند کرد من بودم. با تنگستانی ها خدا رو شاهد گرفتیم که تا آخرین قطره خون مون رو برای مبارزه با این متجاوزین بدیم. به من پیشنهاد 40000 پوند رشوه دادند تا دست از اسلام و وطنم بکشم ولی ما تنگسیرا مثل کوه ایستادیم. ثمره ایستادگی ما بود که همه بزرگان منطقه تشویق شدند تا مقابل استعمار انگلیس به پا خیزن.