دوقرن مقاومت

کنگره عالمان و سرداران رویدادها چندرسانه ای کتابخانه روایت مقاومت

غضنفر استعمار ستیز

رییسعلی که شهید شد، سواحل نیز یکی پس از دیگری به اشغال انگلیسی ها در آمد. تنها راه مقاومت اتحاد بود. مستر چیک سفیر انگلیس بارها نامه نوشت و وعده پول داد تا من و یارانم در برابر آنها نایستیم اما با سیصد تفنگچی به یاری شیخ حسین خان چاهکوتایی و زایر خضرخان اهرمی در سربست چغادک رفتم تا جلوی ورود متجاوزان را به سرزمینمان بگیریم.

دلیرانه تا غروب جنگیدیم و کشتیم و شهید دادیم.هرچند راضی به عقب نشینی نبودم اما به خاطر قسم قرآنی که دوستان دادند و  برای حفظ جان افرادمان عقب نشینی کردیم و تا چندماه در کوه های برازجان از لرده تا فاریاب پیاپی به دشمن حمله کردیم. ادامه متن