دایره المعارف شهدا

شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید فریده آل سیاحی

 • نام پدر : عبيد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعباس آل رستمی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد آل بویه

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/04/03
 • تاریخ شهادت : 1361/02/11
 • محل دفن : خورموج
 • شهید كریم آلتوان

 • نام پدر : جعفرقلی
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید خلف آلبوغبیش

 • نام پدر : مشكور
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/04/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن آگوش

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت : 1361/05/25
 • محل دفن : بیدخون
 • شهید سلبعلی آقارضایی

 • نام پدر : فرضعلی
 • تاریخ تولد : 1317/02/25
 • تاریخ شهادت : 1363/04/30
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید حسن آشوری فر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فتح الله آشناگر

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/12/15
 • محل دفن : دهداران
 • شهید جمشید آشناگر

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی آشنا زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : روستای چاووشی
 • شهید الله کرم آشفته

 • نام پدر : محمد علی
 • تاریخ تولد : 1347/04/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن :
 • شهید حسین آستروتین

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1332/06/05
 • تاریخ شهادت : 1359/07/06
 • محل دفن : خورموج
 • شهید فاضل آستانه بوشهری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/12/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی آزمون

 • نام پدر : دشتي
 • تاریخ تولد : 1319/03/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/29
 • محل دفن : شنبه
 • شهید محمدرضا آزادمنش

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1344/02/20
 • تاریخ شهادت : 1363/10/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید خسرو آزاد شهرکی

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد آزاد

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1341/01/02
 • تاریخ شهادت : 1364/05/30
 • محل دفن : پرک