دایره المعارف شهدا

شهید بیژن گرد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نادر مهدوی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : روستای بحیری
 • شهید غلامحسین توسلی

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1344/12/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : خورموج
 • شهید مجید مبارکی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1346/07/29
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مهدی محمدی ها

 • نام پدر : قدرت الله
 • تاریخ تولد : 1342/10/11
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بهشت زهرا تهران (یادبود)
 • شهید نصرالله شفیعی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/01/15
 • تاریخ شهادت : 1366/07/26
 • محل دفن : جاوید الاثر
 • شهید خداداد آبسالان

 • نام پدر : غلامعلی
 • تاریخ تولد : 1 اسفند 1346
 • تاریخ شهادت : 16مهر 1366
 • محل دفن : ندارد