دایره المعارف شهدا

شهید عبدالله ابراهیمی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید بیژن گرد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نادر مهدوی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : روستای بحیری
 • شهید جلال بختیاری پور

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/09/19
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اکبر کشتکاری

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1345/1/1
 • تاریخ شهادت : 1367/3/5
 • محل دفن :
 • شهید غلامحسین توسلی

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1344/12/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : خورموج
 • شهید مجید مبارکی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1346/07/29
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مهدی محمدی ها

 • نام پدر : قدرت الله
 • تاریخ تولد : 1342/10/11
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بهشت زهرا تهران (یادبود)
 • شهید نصرالله شفیعی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/01/15
 • تاریخ شهادت : 1366/07/26
 • محل دفن : جاوید الاثر
 • شهید خداداد آبسالان

 • نام پدر : غلامعلی
 • تاریخ تولد : 1 اسفند 1346
 • تاریخ شهادت : 16مهر 1366
 • محل دفن : ندارد
 • شهید عبدالعلی رضازاده

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1321/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/10/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی غلامی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید منوچهر نظری

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1351/01/01
 • تاریخ شهادت : 1381/11/10
 • محل دفن : فاریاب