دایره المعارف شهدا

شهید محمد صادق غریبی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا آتشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن چکاه

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد غلامی زاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فضل الله حیاتی

 • نام پدر : كهزاد
 • تاریخ تولد : 1347/07/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمدرضا وحدتیان

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1345/12/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمد بنافی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/03
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید سیدجمال آرامن

 • نام پدر : سيدموسي
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدحسین جمهوری

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1363/10/01
 • تاریخ شهادت : 1360/02/29
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید اكبر صدیق برازجانی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فریدون خورموجی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1351/03/27
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا ماهینی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جعفر نصاری

 • نام پدر : محی
 • تاریخ تولد : 1350/9/1
 • تاریخ شهادت : 1369/7/6
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید سیاوش پاکار

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1376/07/17
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر