دایره المعارف شهدا

شهید محمد اخلاقی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1338/11/04
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : جم - ابسردو
 • شهید محمود بیرمی

 • نام پدر : محمدعلی
 • تاریخ تولد : 1330/04/09
 • تاریخ شهادت : 1365/11/06
 • محل دفن : چاووشی
 • شهید باقر میگلی نژاد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1326/11/02
 • تاریخ شهادت : 1360/12/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خضر نامور

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1341/03/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : دلوار
 • شهید ماشاالله کارگر

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سهراب ابراهیمی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1340/07/14
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید ابراهیم زارع

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1333/07/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : درواهي
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير
 • شهید حسن ملاح زاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جمال بی نام برازجان

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/08/01
 • تاریخ شهادت : 1363/06/01
 • محل دفن : نظرآقا
 • شهید حسین درگویی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/06/06
 • تاریخ شهادت : 1361/03/10
 • محل دفن : بادوله
 • شهید علی زاهدی كللی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1338/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/08/03
 • محل دفن : بنار آبشيرين
 • شهید عبدالطیف حیدرزاده

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1334/08/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید عبدالحسین اردشیری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد صادق غریبی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بهزاد بهزادی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/09
 • محل دفن : مال قائد
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد غلامی زاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر