دایره المعارف شهدا

شهید علی آشنا زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : روستای چاووشی
 • شهید علی آرمین

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالرحیم قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/03/01
 • تاریخ شهادت : 1366/11/04
 • محل دفن : زيارت
 • شهید محمدرضا رزمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : جزیره خارگ
 • شهید كریم جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید جلیل جمشیدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1361/12/24
 • محل دفن : دهداري
 • شهید علی فاتحی مجرد

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/08/02
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید عبدالله بردستانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/09/09
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید محمد سلیمی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1350/01/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین صبوری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1348/10/12
 • تاریخ شهادت : 1364/11/24
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدرضا عاشوری اهرمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/06/22
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالحمید غلامی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/11/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/29
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ماشاالله محمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید اسماعیل شاهدی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1342/11/19
 • تاریخ شهادت : 1360/12/04
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید سید علی دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1349/09/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : باغك
 • شهید سیدغلامحسین دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/08/02
 • محل دفن : باغك
 • شهید غلامرضا باستانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/06/25
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورشهاب
 • شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید غلامعلی عبدالهی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1351/04/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد قائدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/03/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/18
 • محل دفن : محمدعامري