احمد خان تنگستانی شهید راه وطن

احمد خان تنگستانی شهید راه وطن

احمد خان تنگستانی(تولد...شهادت ۱۱ ربیع الاول ۱۲۷۳ ) فرزند باقر خان تنگستانی، از فعالان جنبش جنوب ایران در مقابله با اولین هجوم انگلیس به بوشهر به بهانه تصرف هرات است.

احمد خان تنگستانی(تولد...شهادت ۱۱ ربیع الاول ۱۲۷۳ ) فرزند باقر خان تنگستانی، از فعالان جنبش جنوب ایران در مقابله با اولین هجوم انگلیس به بوشهر به بهانه تصرف هرات است.

وی در سال ۱۲۷۳ قمری (۱۸۵۷ میلادی) که اختلاف بین انگلیس و ایران بر سر قضیه هرات شدت گرفت و قشون انگلیس برای تصرف بوشهر وارد شدند کدخدای اَهرَم بود. که به اتفاق پدر خود و چهارصد نفر تفنگچی برای نبرد با انگلیسها به بوشهر در قلعه بهمنی آمدند و بعد پدر و پسر به اتفاق شیخ حسین چاهکوتاهی(عموی شیخ حسین چاکوتاهی همرزم رئیس علی دلواری ) با تفنگهای فتیلهای خود از یک طرف و از طرف دیگر انگلیسها که به تفنگها و توپهای آخرین سیستم مسلح و مجهز بودند جنگ را آغاز نمودند در این جنگ هر سه نفر مخصوصاً احمد خان رشادت فوقالعادهای از خود بروز داد و هفتصد و چهل تن از سپاه انگلیس را کشتند بخشی از این کشتگان در گورستان انگلیسی ها دفن شدند.

احمد خان طبع موزونی نیز داشت وی در پاسخ منشی قنسول انگلیس مبنی بر کناره‌گیری از جنگ فی‌البداهه پاسخ داده بود:

احمد ای آنکه شاه خوبانی

بی‌بی بخت باد دمسازت

چار آسیم، ما نمی‌ترسیم

از سه لکاته و دو سربازت

 احمد خان در ۱۱ ربیع الاول ۱۲۷۳ در نبرد با انگلیسی‌ها در قلعه ریشهر به شهادت رسید.

نقل است احمد خان زمانی  که زخمی شده و در حالی که تپانچه اش هم در دستانش بوده یکی از افسران انگلیسی بر سر بالینش می گوید اسلحه ات را تسیلم کن اما احمد خان در حال شهادت شلیک کرده و افسر انگلیسی را به هلاکت می رساند.

شهادت احمد خان تنگستانی در ماجرای حمله سپاه انگلیس به قلعه ریشهر باعث اندوه فراوان اهالی بوشهر و ریشهر گردید که در رثای شهادت وی چنان سرودند:

پسین گینی که قلعه جنگ واوی زمین از خون احمد رنگ واوی

جهازا قبله بندر دیارٍن

که احمد یک تن و دشمن هزارن

خبر بر مادر پیرش مگیتو کُمیتش اَنِدن و نعشش به بارن

اهالی دشتی و دشتستان نیز مضمون همین قطعه شعر را در یک دو بیتی جای داد اما بر عکس مردم بوشهر که می گفتند: به مادر پیر احمد ، خبر از قتل فرزندش ندهید ، آنها چنین ترنم می کردند:

خبر آمد که تنگستان بهار است## زمین از خون احمد لاله زار است

خبر بر مادر زارش رسانید ##که احمد یک تن و دشمن هزاران